اخبارهنرمندان جهان

داستان10

پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 14:53

اداشهای نسل جدید

داداش های نسل جدید یا داش مشدی های نسل جدید ابروهای نازکی دارند.

زیر ابرو را برمی دارند و برخی نیز تیغ زیر ابروی شان می اندازند.

راستش وقتی به قیافه هاشان دقیق می شوم تفاوت بین برداشتن ابرو و تیغ انداختن زیر ابرو را می فهمم.

داداش های نسل جدید موهای شان را عمودی درست می کنند، انگار که دور سرشان «مو ربا»(بر وزن آهن ربا) قرار گرفته باشد.

داداش های نسل جدید صورت های براقی دارند و گاه لب های شفافی.

داداش های نسل جدید دوست دارند ادای داداش های نسل قدیم را دربیاورند و به همین خاطر به قهوه خانه های قدیمی می روند تا قلیان دود کنند.

داداش های نسل جدید قلیان میوه ای می کشند و دودی به اندازه آتش اژدها از دهان شان بیرون می فرستند.

داداش های نسل جدید گردن بندهای عجیبی به گردن می اندازند و انگشترهای غریبی به دست می کنند، گردن بندها و انگشترهایی که آدم را یاد فیلم های مربوط به دزدان دریایی و هفت تیرکش ها می اندازد.

داداش های نسل جدید در قهوه خانه های قدیمی مورد توجه داداش های نسل قدیم قرار می گیرند و داداش های نسل قدیم از اینکه یکی از داداش های نسل جدید کنارشان بنشیند لذتی عجیب می برند...

داداش های قدیمی آرام سر صحبت را باز می کنند تا به نتیجه ای برسند.

داداش های نسل جدید هم که در برابر داداش های نسل قدیم کم آورده اند، قهوه خانه های مدل جدیدی را به عنوان «سفره خانه یا قهوه خانه سنتی» پاتوق می کنند تا دور از نظربازی مردان قدیمی، راحت داداش بازی نسل جدیدشان را به نمایش یکدیگر بگذارند.