اخبارهنرمندان جهان

دروغ برخی بسران به دختران به همراه معنی

پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 14:39

دروغ: بعدا" باهات تماس می گیرم


معنی: دیگه هیچ وقت منو نمی بینی


دروغ: تو قسمتی از وجود منی- نمی دونی تا چه اندازه دوستت دارم


معنی: تو برای من به اندازه کافی زیبا، باهوش و پولدار نیستی میزارمت کنار


دروغ: اون دختر هیچ تیریپی با من نداره - ما فقط دوست معمولی هستیم


معنی: عاشقشم